Ste.- Pharaïldis of Ste.- Veerle
Oorsprong

De niet alledaagse naam van onze fanfare is verbonden met de naam van een heilige die leefde in het Franse Bruay van 650 tot 740. Hoe komt Wambeek in verering van een Franse heilige kan je denken ?

Het is niet de bedoeling op deze pagina een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de relatie tussen Wambeek en Ste.-Pharaïldis; daarvoor verwijzen we graag naar de gedetailleerde uitleg van Jos Lauwers in deel II van zijn boek "Steenokkerzeel, Ter Ham, Wambeek en Humelgem" of naar zijn artikel in de publicatie nr. 2 (98) van de Heemkring Ter Ham naar aanleiding van de opening van de vierde Veerlekapel op 13 september 1998.

Volgens de overlevering zou de verering van de Heilige Pharaïldis in Wambeek zijn oorsprong hebben gehad in het feit, dat monniken die uit Gent wegvluchtten voor de Noormannen met de relieken van Ste.- Veerle, na de uitdrijving van de Noormannen terugkeerden en een rustplaats inlastten in Wambeek op hun terugkeer naar Gent. Ze boden de bevolking van Wambeek de gelegenheid het gebeente te vereren.

Aan de Heilige Pharaïldis worden verschillende mirakels en genezingen toegeschreven. In de St.- Rumolduskerk van Steenokkerzeel liggen o.a. de broden die de H. Pharaïldis liet veranderen in stenen.

De Veerlekapel

Door de jaren heen werden voor de Heilige Pharaïldis in Wambeek verschillende kapellen gebouwd. De eerste kapel werd gebouw in 1383 en bleef overeind tot 1798 toen ze vernield werd door soldaten van de Franse bezetter.

In 1839 werd op dezelfde plaats (de huidige kruising van de gewestwegen Brussel-Haacht en Mechelen-Tervuren) een kleinere kapel opgebouwd die echter te klein was om nog missen te kunnen opdragen.

In 1922 liet pastoor Lemmens een nieuwe kapel bouwen die feitelijk een afgietsel was van de vroegere doopkapel van de St.-Rumolduskerk. Hierdoor verkreeg Wambeek opnieuw een waardige Pharaïldiskapel en werd opnieuw aangevat met de verering door het houden van een plechtige mis elke eerste maandag van de maand. Bj de vergroting van het kruispunt van de Haachtse -en Mechelsestwg in 1972 werd de Veerlekapel door een bulldozer platgewalst.

Het gehucht Wambeek moest tot 1998 wachten om een nieuwe kapel te krijgen die een getrouwe kopij is van de in 1972 vernielde kapel. Ze staat nu op de hoek van de Van Frachenlaan en de Wambeekstraat.

De Koninklijke Fanfare Ste.-Pharaïldis was heel fier om samen met het gemeentebestuur de festiviteiten te organiseren naar aanleiding van de inhuldiging van deze kapel op 13 september 1998, samenvallend met Open Monumentendag. Zoals destijds trok, na de eucharistieviering, een processie vanuit Steenokkerzeel naar Wambeek om het beeld van Ste.- Pharaïldis op zijn plaats te zetten. Pastoor Ecker wijdde de nieuwbouw in en als herinnering aan de vroegere doopkapel werd er zelfs een heuse doopplechtigheid georganiseerd met de kleine Remco De Becker in de hoofdrol. Ook de fanfare liet zich opmerken door de wereldpremière van de door Frans Verhoeven speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde hymne "Sinte-Veerle".

Met de aanleg van een mooi groenperk rondom krijgt deze nieuwe Veerlekapel hopelijk zijn vroegere grandeur terug en misschien zijn de wonderen nog niet uit deze wereld.


[Locatie] - [Geschiedenis] - [Patroonheilige] - [Bestuur] - [Het Orkest] - [Activiteiten]
[Muziekschool] - [Fotoalbum] - [Gastenboek] - [Links] - [Startpagina]


Koninklijke Fanfare Ste.-Pharaïldis
Webdesign by highgate'57